Vogelspotten op de veluwe - Vakantiehuisje op de Veluwe

ideen
vakantiewoningen
vakantieappartementen
vakantiewoningen Nunspeet
heerlijkhuisje
Ga naar de inhoud

Vogelspotten op de veluwe


Vakantiehuisje op de Veluwe
Wekom in vakantiehuisje op de Veluwe in Nunspeet

Telefoon huisje op de veluwe
Emailadres Vakantiehuis op de Veluwe
0226-312485
De Veluwe is het grootste en belangrijke Vogelgebied in Nederland met een  'droog' karakter. De Veluwe is ontstaan op een stuwwal uit de  voorlaatste ijstijd. De meeste bossen zijn aangeplant ter beteugeling en  ontginning van de woeste zandgronden. Ongeveer tweederde deel van de  oppervlakte bestaat uit bos, de rest uit heiden, vennen en  zandverstuivingen. Naaldbos domineert, maar plaatselijk komen ook bossen  voor met berk, eik en beuk. Met name de vele landgoederen zorgen voor  een gevarieerde bosaanplant. Enkele beken hebben dalen in het landschap  uitgespoeld. Mede door de enorme omvang van het gebied komen hier  verschillende vogelsoorten in grote aantallen voor. Dit geldt  bijvoorbeeld voor wespendief, nachtzwaluw, ijsvogel, zwarte specht,  boomleeuwerik, duinpieper en grauwe klauwier. De Veluwe is een  lappendeken van zo'n 100 afzonderlijke natuurgebieden. We noemen hier de  grootste. De boswachterij Nunspeet is 2323 hectare groot en bestaat  voornamelijk uit dennenbossen, afgewisseld met enkele heiden en vennen.  Het Planken Wambuis (1965 ha) kent uitgestrekte opstanden van grove den.  We treffen hier soorten aan als de zwarte specht en raaf. Verder komen  hier draaihals en kleine bonte specht tot broeden (met name in  berkenbos). In de Boswachterij Kootwijk (3582 ha) vinden we het grootste  actieve stuifzandgebied van Europa. Hier ligt ook de Gerritsvles, een  groot ven. Het gebied is vermaard om de broedende duinpiepers. Grote  bosgebieden zijn voorts De Hoge Veluwe (5000 ha) en de Koninklijke  Houtvesterij Het Loo (10.500 ha). De Veluwezoom (5000 ha) vormt de  zuidelijke rand van de Veluwe. Om de heidevelden op de Veluwe open te  houden grazen op veel plaatsen runderen en schapen.

Terug naar de inhoud