VRIJE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN NUNSPEET - Vakantiehuisje op de Veluwe

ideen
vakantiewoningen
vakantieappartementen
vakantiewoningen Nunspeet
heerlijkhuisje
Ga naar de inhoud

VRIJE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN NUNSPEET


Vakantiehuisje op de Veluwe
Wekom in vakantiehuisje op de Veluwe in Nunspeet

Telefoon huisje op de veluwe
Emailadres Vakantiehuis op de Veluwe
0226-312485
Workshop Vrije Academie voor de kunst Nunspeet
Vrije academie Nunspeet
De Vrije Academie voor Beeldende Kunsten in Nunspeet geeft complete opleidingen, jaarcursussen en Workshops.
Komt u van ver en u wilt voor een cursus van een paar dagen of weken niet telkens heen en weer rijden, dan bieden wij u graag onderdak in Nunspeet en in de buurt van  de Vrije Academie.
VRIJE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN NUNSPEET

WAT IS DE VRIJE ACADEMIE NUNSPEET ?
 
 
De Vrije Academie Nunspeet is opgericht in 1968 en opgezet als een werkplaats voor beeldende kunst, door een aantal uitvoerend kunstenaars uit Nunspeet.
Vooral rond de eerste helft van de 20e eeuw was de omringende natuur voor menig kunstenaar een ware inspiratiebron.  Toen de toeloop van kunstenaars, mede door de ontwikkelingen  in de moderne kunst, naar dit gebied minder werd, besloten een aantal van hen te komen tot een “kunstschool”, om zo meer mensen te interesseren voor de schone kunsten.
 
VRIJE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN NUNSPEET kleikunstDeze school vond onderdak in de “oude” school aan de Stationslaan en is uitgegroeid tot wat nu heet de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet. Jaarlijks nemen ruim 275 mensen één of meer dagdelen deel aan diverse activiteiten om zo hun kunstzinnige aanleg onder leiding van ervaren uitvoerend kunstenaars – docenten verder te ontwikkelen.
De Vrije Academie staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en voldoet daarmee aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.
Hoewel de Academie sinds 1968 een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt, zijn een aantal zaken nog steeds hetzelfde. De Academie is een geheel zelfstandige stichting met een bestuur dat verantwoordelijk  is voor de bewaking van de exploitatie. Er is een staf voor decoördinerende  taken m.b.t. de uitvoering van besluiten en het dagelijks reilen en zeilen. Verder is gelijk gebleven dat de deelnemers worden begeleid door ervaren docenten die zelf ook uitvoerend kunstenaar zijn. Deze docenten dienen een eerstegraads bevoegdheid of een didactische aantekening te hebben behaald.
Inmiddels bestaat de Academie meer dan vijfenveertig jaar. De oorspronkelijke  naam Vrije Akademie Nunspeet met een “k” is veranderd in Vrije Academie Nunspeet met een “c” en wordt afgekort tot VAN. Bovendien wordt sinds het begin van de 21e  eeuw ook met kinderen en jongeren gewerkt. Voor deze laatste groepen zijn er speciale cursussen en voor scholen worden programma’s op maat geleverd, gedeeltelijk in samenwerking  met het nieuwe Noord-Veluws  Museum.
 
DOELSTELLING VAN DE VAN
Kernwoorden in de filosofie van de Academie zijn: “grondige begeleiding en “voor iedereen toegankelijk”. De Stichting Vrije Academie voor Kunsten Nunspeet stelt zich het volgende ten doel. Degenen die zich willen bekwamen vooral in de beeldende vormgeving, zodanig begeleiden en gelegenheid tot vorming te bieden dat zij:
- de eigen creatieve mogelijkheden ontdekken, activeren en ontwikkelen;
- een goede kennis en beheersing verwerven van technieken in de door hen gekozen richtingen;
- inzicht verwerven in de ontwikkeling van de kunsten, cultuur en samenleving en het vermogen ontwikkelen om te komen tot een eigen visie, waarin
  men tot afgewogen keuzes
kan komen in het eigen werk m.b.t. vorm en inhoud;
- in staat zijn om na de nodige begeleiding zelfstandig beeldend te kunnen werken.
 
VRIJE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN NUNSPEET tekenen schilderenDe Academie biedt hiervoor activiteiten aan in een creatief klimaat, waarin zowel actieve als reflectieve kunstzinnige vorming samengaan. De Academie heeft hiervoor een jaarprogramma met cursussen, zowel overdag als in de avonduren. Daarnaast biedt de Academie de gelegenheid tot het volgen van diverse korte cursussen, workshops en lezingen over tal van onderwerpen.Vrije_Academie_Kunst_Nunspeet_Groeps_Workshop met Huisje
Er worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden op een 5-tal disciplines binnen de beeldende kunsten, te weten: tekenen, grafische technieken, schilderen, beeldhouwen en keramische vormgeving. Kunstenaars-docenten worden gevraagd m.b.t. de geboden technieken een gefundeerd begeleidingsprogramma te ontwikkelen vanuit de richtlijnen uit het Raamwerk Opleidingen VAN. Elke jaarperiode wordt afgesloten met een overzichtstentoonstelling van geselecteerde werkstukken van alle cursisten.
www.vrijeacademienunspeet.nl
Stationslaan 28 Nunspeet

Terug naar de inhoud